Srdečne vás vítam medzi textami a obrazmi, ktorými ponúkam zoznámenie so mnou a s tým čo ponúkam vo svete.

Ponúkam individuálne sedenia, osobne, na skype (takže kdekoľvek na svete:) aj v anglickom jazyku. Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu. Viac ako 6 rokov som vo facilitačno-terapeutickom výcviku (Procesorientovaná psychológia). Pracujem pod supervíziou.

Som naplno ponorená v projekte život. Nie žitím svojho života, ale v uvedomovaní si, že ja sama som životom.