Srdečne vás vítam medzi textami a obrazmi, ktorými ponúkam zoznámenie so mnou a s tým čo ponúkam vo svete.

Ponúkam individuálne sedenia (stretnutia), osobne, na skype (takže kdekoľvek na svete:), aj v anglickom jazyku.

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu. Viac ako 6 rokov som v medzinárodne uznanom facilitačno-terapeutickom výcviku (Procesorientovaná psychológia – POP). Pracujem pod supervíziou, čo znamená, že som v kontakte so svojimi učiteľmi a ja sama sa stále učím.

Som naplno ponorená v projekte život. Nie žitím svojho života, ale v uvedomovaní si, že ja sama som životom.