Kto som

V prejavenom svete berieme na seba rolu ako osoby. Pre mňa je to zmes, štruktúra myšlienok o tom kto sme. Kúsok príbehu Veroniky som v roku 2016 popísala takto:

Vyštudovala som psychológiu. Moja študijná cesta viedla cez Hotelovú Akadémiu v Žiline, z ktorej som sa rozhodla ísť na univerzitu. Prechod zo SŠ hotelového zamerania na odbor psychológia nešiel ľahko a hneď, no psychológia bola správne rozhodnutie a v máji 2011 som štátnou skúškou úspešne ukončila magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas vysokoškolských štúdii som začala navštevovať rôzne psychologické zážitkové semináre a workshopy, ktoré boli zameraná na osobnostný rast a rozvoj.

Dnes pri otázke KTO SOM neprichádzajú vety v mojej hlave, ale zážitok bytia vo vnútri. Našla som čo som hľadala. Našla som seba.

Na ceste životom zažívam, slobodu, lásku, šťastie, vďačnosť, milosť života.

Pracovné skúsenosti spojené s poradenstvom a so psychológiou:

- CPPPaP (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Bratislave ako psychologička. Intervencii a prevencii som sa venovala individuálne aj skupinovo s deťmi, mládežou, učiteľmi aj s rodičmi.

- SHR (slovenská humanitná rada) – psychologička v ÚPZC v Medveďove. Psychologická podpora a poradenstvo pre zadržaných cudzincov, imigrantov, utečencov.

- Živnostníčka – okrem individuálneho poradenstva som pomáhala rozvíjať projekt „Posilnení učitelia“ na niekoľkých školách na Slovensku. Pracovala som ako školiteľka pre firmy v oblasti jemných zručností. Skúsila som facilitáciu verejných diskusií.

Okrem hlavného vzdelania som absolvovala tréningy:

- Kariérové poradenstvo – Navigácia v hľadaní povolania s.r.o.

- Integratívna práca so zmenou a motiváciou individuálne, s pármi a so skupinami – Couchingplus s.r.o.

- Posilnení učitelia (Teachers empowered) – Gruntkraft – A company of changefacilitation Ltd., Leadership in groups.

- Distančné poradenstvo – Linka Detskej Istoty, Unicef

- Ročný tantrický výcvik pre jednotlivcov a pre páry u Johna Hawkena 2010/2011.

- WorldWork 2017 v Grécku – bola som súčasťou realizačného tímu ako facilitátorka malých skupín a individuálnych sedení. Seminár svetová práca je medzinárodná udalosť (tento rok vyše 500 ľudí z vyše 40 krajín sveta) Svetové témy aj konflikty sa tu skúmajú s pohľadom hlbokej demokracie. (viac na processwork.sk)