Skala

september 2018

(english below)

Skala.

Nehybná skala.

A nie je malá.

Obrovská nehybná skala.

Stojí nemenne, stojí.., stojí..

Odráža mi v srdci moju nehybnosť.

Skalnatá hora je bariérou,

Skalnatú horu v sebe ako prekážku máš, prekážku k šťastiu.

Čo spravíš? Čo spraviť?

Počkám kým zmizne.. Už je preč?

Bude ju treba obísť preliezť, nájsť inú cestu?

Musíš úplne zmeniť pohľad na vec…

Stanem sa horou

Nehybnou horou

Stanem sa svojím nehybným vnútrom

Tu som horou, som tebou a s tebou, som sebou

som láskou.

The rock.

Unmoving rock.

And it is not small.

A huge, still rock.

It is ..

It reflects my unmovent in my heart.

Rocky mountain is a barrier,

You have the rocky mountain as an obstacle, an obstacle to happiness.

What would you do? What to do?

I’ll wait till it is gone … Is it gone?

Will you have to go around and find another way?

You have to completely change the view of the thing …

I become a mountain,

a still mountain.

I become my unmoving inside.

I am the mountain, I am you and with you, I am with myself

I’m (in) love.